fader1 fader2 fader3

Aktualności

ŚWIAT - DOSTĘPNOŚĆ SUROWCA DRZEWNEGO NA NAJBLIŻSZE LATA

Dodany: 18-11-2019

W dniach 16-18 października 2019 r. W Antwerpii odbyła się 67. edycja Międzynarodowej Konferencji International Softwood Conference dotyczącej drewna Iglastego , która odbyła się w obiektach hotelu Radisson Blu Astrid. W tegorocznej konferencji wzięło udział około 180 uczestników z całego świata a Polskę reprezentowali tradycyjnie przedstawiciele SODRA Polska Prezes Arkadiusz Gronowski i Patrycja Jeżyk odpowiedzialna za zakupy i kontakty międzynarodowe w Spółce . Konferencję poprowadziła Belgijska Federacja Przemysłu Tekstylnego, Drzewnego i Meblarskiego (Fedustria) oraz, jak zwykle , Europejska Organizacja Przemysłu Tartacznego (EOS) i Europejska Federacja Handlu Drewnem (ETTF).
więcej...

W dniach 16-18 października 2019 r. W Antwerpii odbyła się 67. edycja Międzynarodowej Konferencji International Softwood Conference dotyczącej drewna Iglastego, która odbyła się w obiektach hotelu Radisson Blu Astrid. W tegorocznej konferencji wzięło udział około 180 uczestników z całego świata a Polskę reprezentowali tradycyjnie przedstawiciele SODRA Polska Prezes Arkadiusz Gronowski i Patrycja Jeżyk odpowiedzialna za zakupy i kontakty międzynarodowe w Spółce . Konferencję poprowadziła Belgijska Federacja Przemysłu Tekstylnego, Drzewnego i Meblarskiego (Fedustria) oraz, jak zwykle, Europejska Organizacja Przemysłu Tartacznego (EOS) i Europejska Federacja Handlu Drewnem (ETTF).

isc-2019

Antwerpia, 18 października – Konferencja ISC 2019 rozpoczęła się od tradycyjnych analiz rynkowych dostarczonych przez autorytatywnych ekspertów w branży. Rozwój produkcji i konsumpcji sugeruje, że ożywiony wzrost odnotowany w 2017 r. i 2018 r. wyraźnie zwolnił w 2019 r. Perspektywy na nadchodzące miesiące wydają się trudne, w szczególności ze względu na dużą ilość surowca drzewnego na rynku europejskim licząc w dziesiątkach mln m3 pochodzącego z lasów dotkniętych klęskami w wielu krajach Europy .

Andreas von Möller, prezes ETTF, przedstawił sytuację w sektorze budowlanym w Europie, pokazując, że zarówno indeks zaufania, jak i wskaźnik produkcji w sektorze budowlanym działały dobrze do końca 2018 r. Niestety na początku 2019 r nastąpiło spowolnienie . Analizy dotyczące tartacznictwa a także w branży okien i drzwi oraz meblarstwie i sektorze opakowań pokazywały, że jeszcze w roku 2018 dobrze sobie radzono ale już z początkami 2019 r nastąpiło załamanie rynków .

Sampsa Auvinen, prezes EOS, podkreślił w swojej prezentacji, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy 2019 r sytuacja rynkowa była o wiele trudniejsza niż poprzednio, w tartakach wyraźnie spadają zamówienia eksportowe i rosną zapasy w zakładach. Poza tym rok 2019 to także spadające ceny surowca drzewnego – kłód w lasach europejskich . Zakłócenia na rynku spowodowane są głównie przez wyjątkowo duże ilości kłód, na które wpływ ma gradacja kornika. Nieszczęścia te dotykają cały europejski przemysł tartaczny, a skutki będą odczuwalne w ciągu najbliższych kilku lat. Sampsa w swojej prezentacji wspomniał także o Polsce gdzie z analiz wynikało , że początek roku 2019 nie pokazywał wyraźnego załamania rynku jak w innych krajach lecz już po półroczu widoczny jest zastój w naszej branży. Pozytywnym aspektem w Polsce jest jedynie wysoki poziom jak na Europę rozpoczętej budowy nowych mieszkań i domów oraz chęci remontu starych .

Istnieją jednak również powody do optymizmu. Von Möller podkreślił, że sektor budowlany wydaje się radzić sobie stosunkowo lepiej niż inne sektory gospodarki. Auvinen podkreślił, że globalny popyt jest stały, a poza Europą rynek w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest bardziej stabilny niż w ciągu ostatnich kilku lat z jasnymi danymi demograficznymi i perspektywami budowy. Trochę inne dane pokazywał prelegent z UNI4 , który wyraźniej zaznaczył , że kraje grupy MENA notują spadki w imporcie tarcicy a wyjątkiem jest jedynie Maroko , które notuje delikatny wzrost . W Chinach, pomimo wojny handlowej, konsumpcja drewna ma się dobrze, a rząd chiński dąży do znacznego rozszerzenia sektora budownictwa ekologicznego (z 5% do 28% do 2030 r.) - według analityków to dobrze wróży w nadchodzącej dekadzie branży drzewnej. Japonia pozostaje wiarygodnym rynkiem, a inne kraje azjatyckie stają się obiecującymi rynkami eksportowymi dla wielu europejskich tartaków. Sprzedaż i dostawy do Stanów Zjednoczonych również były stabilne w 2019 r a europejski eksport za Atlantyk osiągnął poziomy niewidzialne jeszcze przed światowym kryzysem finansowym sprzed ponad dekady. Ogólnie rzecz biorąc na Świecie zmieniane są przepisy budowlane po to aby wspierać budownictwo drewniane dla budynków średnich i wysokich.

Odbyła się także ożywiona sesja - debata na temat zmian klimatu i ich wpływu na przemysł drzewny . Gradacja kornika i innych owadów , susze i pożary lasów będą coraz bardziej nawiedzały lasy europejskie . Prezenterzy w panelu dyskusyjnym przeanalizowali wpływ zmian klimatu na przyszłą dostępność drewna. W sektorze drewna iglastego drzewostany świerkowe będą nadal poddawane presji, szczególnie w Europie Środkowej. Wszystkie zainteresowane strony z branż związanych z leśnictwem muszą znaleźć środki i sposoby w celu poprawy odporności lasów.

Wykorzystanie drewna w budownictwie może być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Drewno jest odnawialnym źródłem i substytutem materiałów zużywających więcej paliw kopalnych. Niemniej jednak istnieje potrzeba lepszego informowania architektów, konstruktorów i inżynierów o możliwych i dalszych zastosowaniach drewna konstrukcyjnego. W każdym razie wielu mówców podkreślało, że drewno jako materiał budowlany zyskuje coraz większy udział w rynku w wielu krajach europejskich. Decydenci po obu stronach Atlantyku coraz częściej zwracają uwagę na zalety budowania z drewna .

Pezentacje z Konferencji dostępne są TUTAJ!

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji z drewna iglastego odbędzie się w Helsinkach w dniach 8–9 października 2020 r.

Pismo do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dot.
zasadsprzedaży drewna 2020 - 2021

Dodany: 15-11-2019

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy treść pisma, które zostało skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wiadomości Ministrów w sprawie zasady sprzedaży drewna 2020-2021.
więcej...

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy pismo, które zostało skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wiadomości Ministrów  w sprawie zasady sprzedaży drewna 2020-2021.Szanowny Panie Dyrektorze,

              W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego chcę kolejny już raz zaprotestować przeciw wprowadzanym zasadom sprzedaży drewna. Przedstawione założenia podczas spotkania w dniu 12 listopada w żaden sposób nie dbają o firmy od lat kupujące drewno, dające pracę tysiącom ludzi (często na terenach wiejskich), zajmujące się przerobem drewna.

Stoimy na stanowisku, że te zapisy służą tylko i wyłącznie firmom płytowym i pośrednikom w sprzedaży surowca, czego dowodem jest wystąpienie i podziękowania wygłoszone przez przedstawiciela firmy Kronospan.

              O naszych propozycjach rozmawialiśmy już wielokrotnie, przedstawialiśmy argumenty, które przemawiały za tym by przyjąć to co proponujemy wspólnie z innymi organizacjami branżowymi. Nasz głos został zlekceważony. Dano nam nadzieję, a podczas spotkania odarto ze wszystkich złudzeń.

Nie można doprowadzać do sytuacji, że zasady mają służyć jedynie wielkim korporacjom, nie można zapominać o tych którzy, jak już wspomniałem tworzą polski przemysł tartaczny.

Brak wydłużonej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podniesione widełki cenowe na dąb plus niewidoczne potencjalne wyniki ofertowania w ostatnim dniu aukcji, wrzucenie do jednego koszyka grup handlowych podczas I dogrywki, możliwości zamian grup i jednostek LP dla tych, którzy podpisali umowy na dwa lata. Również wprowadzenie 10% kar umownych w tak trudnym czasie będzie przysłowiowym gwoździem do trumny dla polskiego przemysłu drzewnego.

To wszystko absolutnie nie służy jawności i przejrzystości nadchodzącej sprzedaży surowca. Rodzą się pytania i domysły, które powodują spekulacje.

Od wielu lat prosimy by zasady były jasne i przejrzyste, a jak sam Pan Dyrektor z pewnością zauważył było wiele pytań i niejasności, które nie do końca zostały rozwiane przez Pana pracowników.

Czas poświęcony na wszystkie spotkania i rozmowy został w ostatecznym rachunku zmarnowany. 

Podtrzymujemy nasz krytyczny głos, nie zgadzamy się na proponowane zapisy, które w wielu przypadkach są niejasne i budzą kontrowersje. Proponowane zasady doprowadzą do upadku wielu firm, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w rozsądnych lokalizacjach i cenach. Brak geografii i historia dwuletnia to ukłon w stronę firm, które kupiły drewno na klęsce, handlarzy którzy znakomicie wykorzystali tegoroczne zamieszanie wywożąc drewno z Polski i powodując wielkie dysproporcje cen surowca.

Panie Dyrektorze,

Kryzys nie nadchodzi, on już jest. Sytuacja na rynkach zagranicznych powoduje brak możliwości konkurowania z naszymi wyrobami. W całej Europie występuje nadpodaż surowca i tarcicy. Szwedzkie, niemieckie, tartaki z Austrii oferują tarcicę tańszą o kilkanaście procent. Kryzys może trwać rok, dwa i pięć lat i uderzy w nas wszystkich, także w Lasy Państwowe.

Jeżeli miałby Pan na myśli dobro polskiego przemysłu drzewnego i Lasów Państwowych to nie powinien Pan tych niekorzystnych zasad podpisywać.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent PIGPD

Marek Kubiak

Zasady sprzedaży drewna 2020-2021

Dodany: 13-11-2019

W dniu 12.11.2019, odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata.
więcej...

W dniu 12.11.2019, odbyło się ostatnie spotkanie organizacji branżowych zaproszonych przez dyr. Andrzeja Koniecznego. Tematem spotkania były zasady sprzedaży drewna na najbliższe dwa lata.

Niestety w wyniku zmian personalnych w rządzie ze stanowiskiem Ministra Środowiska pożegnał się pan Henryk Kowalczyk, jedyny w ostatnich latach minister, który zdawał się rozumieć nasze problemy oraz w bardzo newralgicznym momencie stanął po naszej stronie.

Informowaliśmy Państwa o przebiegu spotkań, uczestniczyły w nich także pozostałe organizacje branżowe (z wyjątkiem płyt i papieru).

Lasy Państwowe wykorzystały ten czas na szybkie zakończenie konsultacji, przedstawienie zasad sprzedaży drewna oraz ogłoszenie kalendarza.

W skrócie zasady wyglądają następująco:

1. Wielkość surowca

· Pula do sprzedaży 40 mln

· Pula ofertowa 33 mln

· Pula detaliczna ok. 4,5 mln

· Pula techniczna ok.1,2 mln

2. Podział puli ofertowej

· Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym – 80%

· Sprzedaż raz w roku plus jedna dogrywka

· Sprzedaż w aplikacji e-drewno – 20%

· Aukcje dwa razy w roku 

3. Historia dwa i pół roku, czyli 1.07.2017 – 30.06.2019

Do wielkości zakupu nie wlicza się zakupów detalicznych, aukcji i submisji, procedury z roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcji w e-drewno dla drewna klęskowego z roku 2018. 

4. Grupy drewna

· Wielkowymiarowe iglaste WI

· Wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) WL

· Wielkowymiarowe dębowe WDB

· Średniowymiarowe iglaste S2B

· Średniowymiarowe dębowe S2B DB

· Średniowymiarowe pozostałe z wyłączeniem drewna iglastego grupy S2B i dębowego S2B

· Drewno małowymiarowe M

5. Minimalna oferta zakupun20 m3

6. Wadium

· W sprzedaży portalowej wadium nie obowiązuje (pierwszy etap)

· W sprzedaży aukcyjnej obowiązują dwa progi:

- minimalny 5.000 tys. zł do 1000 m3 włącznie

- maksymalny 150 tys. zł bez ograniczeń ilościowych

Pomiędzy wskazanymi progami wysokość wadium oblicza się według zasady 5 zł. zł za 1 m3

7. Brak kryterium geografii

8. Brak kryterium zwyczaju kupieckiego

9. Decyduje tylko cena

· Oferta zakupu jest równa cenie minimalnej - 1 pkt

· Oferta zakupu jest równa cenie maksymalnej – 10 pkt

· Jeżeli oferta ceny mieści się w przedziale ceny minimalnej i maksymalnej, oferta otrzyma ocenę proporcjonalną

10. Ustalanie cen

· Podstawą są ceny uzyskane w procedurach sprzedaży dla przedsiębiorstw na rok 2019 w Portalu Leśno-Drzewnym

· Ceny drewna ustala się dla każdej GHG w układzie nadleśnictw LP, grup nadleśnictw lub w RDLP

· Układ cen ustala dyrektor regionalny

W gestii dyrektorów regionalnych jest możliwość obniżenia cen bazowych na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach dyrekcja regionalna w porozumieniu z kierownikami jednostek LP może dokonać obniżki w większym zakresie

· Przy wyznaczaniu ceny bazowej obowiązuje korytarz cenowy -7% do +3%

W ofertach sprzedaży obowiązuje cena minimalna i maksymalna (widełki), liczone od ceny bazowej.

- dla drewna dębowego wielkowymiarowego, S2B, dąb czerwony cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 10%

- pozostałe drewno cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 5%

11. Harmonogram

· 20-29 listopada – korekta wielkości zakupu (historia)

· 27-29 listopada – akceptacja lub odrzucenie przypisu drewna na rok 2020

· 6-12 grudnia – I etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym

- edycja ofert do godziny 12:00

- podpisywanie ofert do godziny 15:00

- potencjalny wynik będzie niewidoczny ostatniego dnia ofertowania

· 13 grudnia – publikacja wyników I etapu sprzedaży

· 16-18 grudnia – dogrywka

· 19 grudnia publikacja wyników

· 20 grudnia – ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży

· Po 6 stycznia 2020 roku aukcje systemowe na pierwsze półrocze 2020 (e-drewno)

Decyzja oraz regulamin ukażą się w ciągu kilku dni

Stanowisko Izby wobec zasad sprzedaży drewna przyjętychprzez Lasy
Państwowe

Dodany: 13-11-2019

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.
więcej...

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na  lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie zgadza się na proponowane zapisy. Stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla firm tartacznych, spowodują w najbliższych miesiącach upadek części przedsiębiorstw, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w akceptowalnych cenach, czy też w pobliżu swoich zakładów.

Podczas wielu spotkań przedstawiliśmy argumenty w postaci analiz, danych, pism od firm protestujących przeciw proponowanym zapisom. 

Interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska i tam uzyskaliśmy pomoc u Ministra Kowalczyka. Jak Państwo wiecie w wyniku roszad w rządzie, Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem środowiska. Spotykaliśmy się także z Panią Minister Emilewicz, która ostatecznie stanęła po stronie LP. 

Doszliśmy do porozumienia z wszystkimi organizacjami branżowymi (wyjątek to płyty ). Wspólnie podpisaliśmy proponowane przez nas zasady sprzedaży drewna, zamieszczane były artykuły prasowe (Rzeczpospolita, Polityka, Puls Biznesu, Gazeta Prawna)

Niestety Lasy Państwowe pozostały głuche na nasze argumenty.

Zasady przyjęte przez LP służą jedynie korporacjom zrzeszonym w SPPD (płyty) o czym głośno mówił i dziękował za te zasady przedstawiciel firmy Kronospan. 

Przypominamy, że identyczne propozycje LP konsultowały już wiosną ze wspomnianym stowarzyszeniem. Zasady (zwłaszcza brak pięcioletniej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podział 80/20) spowodują olbrzymie kłopoty w zaopatrzeniu, stali odbiorcy nie są chronieni i zostaną zmuszeni do szukania surowca często w odległych lokalizacjach. 

Historia z ostatnich dwóch lat nie ma pokrycia w ofercie! Jeśli korporacje, które na klęsce zbudowały sobie historię zechcą wykorzystać pełną pulę spowoduje to brak kilku milionów metrów3 drewna.

Możemy spodziewać się znacznych redukcji w ofertach, zwłaszcza w regionach dotkniętych wiatrołomami. 

W najbliższych dniach ukaże się podpisana decyzja Dyrektora Generalnego LP oraz regulaminy do zasad. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz pozostałe organizacje branżowe w najbliższych dniach wystosują listy otwarte protestując przeciw narzucaniu niekorzystnych rozwiązań.

Prezydent PIGPD

Marek Kubiak

20 milionów m³/r nielegalnego wyrębu

Dodany: 07-11-2019

Całkowicie rozbieżne opinie na temat raportu z badań Nowa rumuńska grupa badawcza ds. leśnictwa (IFN) spodziewa się, że roczny wpływ wyniesie 38 milionów m³ w Rumunii. Natomiast krajowy urząd statystyczny w wysokości 18 milionów m³/r. Podejrzewa się, że różnica 20 milionów m³/r mogłaby zostać dokonana nielegalnie, podejrzewa portal internetowy recorder.ro
więcej...

Całkowicie rozbieżne opinie na temat raportu z badań

Nowa rumuńska grupa badawcza ds. Leśnictwa (IFN) spodziewa się, że roczny wpływ wyniesie 38 milionów m³ w Rumunii. Natomiast krajowy urząd statystyczny w wysokości 18 milionów m³ /r. Podejrzewa się, że różnica 20 milionów m³/r mogłaby zostać dokonana nielegalnie, podejrzewa portal internetowy recorder.ro

Dział badawczy IFN, który został utworzony przez państwo rumuńskie pod presją Unii Europejskiej, od dziesięciu lat monitoruje działania w lasach rumuńskich za pomocą uznanych na arenie międzynarodowej, certyfikowanych metod naukowych. Zespół IFN poinformował swoją organizację macierzystą o Narodowym Instytucie Badań i Rozwoju Leśnictwa (INCDS). INCDS zatwierdził raport, ale nie wspominając o szybkości rejestrowania 38 milionów m³/r, podał recorder.ro.

„Nie mamy wyjaśnienia, dlaczego ten numer nie został przekazany Ministerstwu Leśnictwa. Liczba ta jest ważna, ponieważ od 38 milionów m³/r tylko 18 milionów m³/r jest opodatkowanych Gheorghe Marin, szef Krajowego Departamentu Gospodarki Leśnej (IFN), powiedział recorder.ro, że Ministerstwo może zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa w regionach silnie dotkniętych nielegalnym pozyskiwaniem drewna.

„Ta liczba nie jest reprezentatywna i nie pochodzi od reprezentatywnej sieci statystycznej do określania zasobów drewna”, powiedział Ovidiu Badea, szef INCDS, na recorder.ro. Rumuńska Dyrekcja Leśnictwa Państwowego Romsilva kwestionuje również wyniki badania IFN. Dyrektor generalny Romsilva - Gheorghe Mihăilescu, pyta Agerpress, dlaczego nie uderzyłby w leśnictwo lub przewoźników, a także w przemysł spożywczy i meblarski, gdyby podwójna ilość drewna została ścięta, przetransportowana lub przetworzona.

Liczby badania IFN są błędne w opinii Mihăilescu, ponieważ są dwa razy wyższe niż oficjalne liczby.

Marin odpowiedział, że metodologia i dane zostały potwierdzone przez międzynarodowych ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec i Francji. Romsilva nie podważa całkowitej podaży 2,38 miliarda m³ obliczonej w badaniu, Marin jest zdumiony.

Sam Romsilva zakłada nielegalne pozyskiwanie drewna od 40 000 do 50 000 m³/r. Przedsiębiorstwo państwowe zarządza 3,13 mln ha lasów, co stanowi 48% całkowitej powierzchni lasów Rumunii.

artykuł Philipp Matzku (zredagowany dla holzkurier.com) | 28.10.2019 - 16:23 

tłumaczenie Karolina Deja