fader1 fader2 fader3

Aktualności

Instrumenty finansowe ARP dla przedsiębiorców w ramach Tarczy
Antykryzysowej

Dodany: 23-09-2020

ARP S.A. wraz z PFR rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) zaprasza do uczestnictwa w cyklu webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej.
więcej...

ARP S.A. wraz z PFR rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) zaprasza do uczestnictwa w cyklu webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

ARP webinarAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:

 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
 • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
 • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.

Pierwsze z cyklu webinariów skierowane do przedsiębiorców z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego odbędzie się 24 września br. o godz. 13.00.

O kolejnych będziemy informować na stronie www.pfr.pl, www.arp.pl, www.arp-tarcza.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.


fiszka poznan

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również Centra Obsług Przedsiębiorców w Gdyni, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

4. edycja Forum Holzbau Polska (HBP2020)

Dodany: 22-09-2020

4. edycja Forum Holzbau Polska (HBP2020) Kongres dla profesjonalistów budownictwa drewnianego 5-6.10.2020 | Jachranka/Warszawa
więcej...

4. edycja Forum Holzbau Polska (HBP2020)

Kongres dla profesjonalistów budownictwa drewnianego

5-6.10.2020 | Jachranka/Warszawa

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty. W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno.

Agenda/Program

PONIEDZIAŁEK 5/10/2020

15.15 – 16.00 Powitalna kawa w strefie wystawienniczej

16.00-17.30 SESJA OTWIERAJĄCA A 

Drewno w konstrukcjach hybrydowych

1. Drewno czy żelbet? – wybór z perspektywy dewelopera. Józef Wiśniewski, J.W.Construction

2. Drewno i stal w konstrukcjach wielokondygnacyjnych. Dobrze zgrany duet? mgr inż. Robert Morawski

17.30-18.00 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców

18.00-19.30 Sesja B

Budynek drewniany widziany w przekroju

1. Prawidłowe rozwiązania strukturalne przegród obiektu o konstrukcji szkieletowej. arch. Wojciech Pilacki

2. Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki na etapie wykonawczym. inż. Artur Lewiński

3. Przewaga drewna klejonego w konstrukcji dachowej o skomplikowanym kształcie na przykładzie budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. arch. Tomasz Mikrut

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA

WTOREK 6/10/2020

8.30-9.30 Poranna kawa w strefie wystawców

9.30-11.00 SESJA C

Drewno w konstrukcjach dachowych

1. Drewno w nowoczesnych konstrukcjach dachowych. Praktyczne rozwiązania. dr hab. inż. Dariusz Bajno

2. . Belki dwutrapezowe z drewna klejonego warstwowo z otworami w strefie kalenicy – aspekty projektowe i teoretyczne. prof. dr hab inż. W. Gilewski, mgr inż. P. Brodniewicz

3. Konstrukcja zadaszenia sceny w formie kopuły sferycznej z drewna klejonego- od koncepcji do etapu budowy, inż. Adam Kotarski, Modulam

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00 SESJA D
Trwałość i sztywność konstrukcji z drewna

1. Budynek użyteczności publicznej z CLT z perspektywy wymogów polskiego prawa budowlanego. Realizacja obiektu magazynowo-biurowego w Knurowie. inż. arch. Michał Piecowski

2. Wpływ biokorozji na trwałość budowli drewnianych, prof. dr hab. Piotr Witomski

3. Analiza sztywności przestrzennej wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych. inż. Rafał Roszczyc

13.00 – 13.30  PRZERWA KAWOWA

13.30-15.00 SESJA KOŃCOWA

1. 100% drewna w budynku użyteczności publicznej – Centrum Promocji Drewna w Jacie (Polska), Robert Borkowski

2. Nowa polska technologia paneli klejonych pozwalająca na rezygnację z klasycznych podwalin i oczepów,mgr inż. Michał Ziętara

15.00. LUNCH

Kurs brakarzy drewna okrągłego i kurs
wytrzymałościowegosortowaniadrewna konstrukcyjnego metodą wizualną

Dodany: 21-09-2020

Drewno.pl i Forest Consulting Center zapraszają na "Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną". Uczestnicy szkolenia będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.
więcej...

Forest Consulting Center – Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Drewno.pl Sp. z o. o. zapraszają na ostatnie w tym roku szkolenia branżowe.

10107_2

 • Kurs brakarzy drewna okrągłego

Termin: 26.09 - 02.10.2020r. Zapisy trwają do 21. września 2020r. lub do skompletowania grupy.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, organizowany przez nas Kurs brakarzy drewna okrągłego trwa 70 godzin i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne.  Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu na poziomie określonym w regulaminie kursu umożliwia otrzymanie klasy brakarskiej.

Zakwaterowanie i część teoretyczna odbędzie się w Pałacu Będlewo, Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew, www.palacbedlewo.pl , zajęcia praktyczne odbędą się w tartaku oraz na powierzchni leśnej

Koszt szkolenia: 4178,00 zł brutto/os. W cenę szkolenia wliczone jest pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu (pokoje 1 os.) oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zakwaterowanie : Pałac Będlewo, Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew, www.palacbedlewo.pl .
Koszt szkolenia: 2800 zł netto + 23% VAT/os., tj. 3444 zł brutto/os. W cenę szkolenia wliczone jest pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu (pokoje 1 os.) oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
tel. 61 624 34 67, e - mail : biuro@forestcc.pl

Dodatkowych informacji udziela:
- Katarzyna Andrzejewska-Jabłońska tel. 601 876 319, e-mail: k.jablonska@drewno.pl - sprawy organizacyjne kursów

 • Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną

Termin: 01 - 04.10.2020 r. Zapisy trwają do 21. września 2020r. lub do skompletowania grupy.

Sprawdzenie kompetencji brakarza tarcicy konstrukcyjnej

W związku z pytaniami dotyczącymi weryfikacji uprawnień brakarzy tarcicy konstrukcyjnej, informuję że obowiązek weryfikacji umiejętności  brakarza dotyczy przedsiębiorstw posiadających wdrożoną Zakładową Kontrolę Produkcji w zakresie drewna konstrukcyjnego i wynika z normy 14081-1 (pkt. 6.3.2.1) "Kompetencje personelu uczestniczącego w procesie klasyfikacji są sprawdzane co najmniej raz w roku. Kontrola obejmuje ocenę klasyfikowanego drewna."

Jednocześnie nadmieniamy, że uczestnictwo w Okresowym potwierdzeniu kompetencji przeszkolonych wcześniej brakarzy wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną organizowanym przez naszą firmę nie jest obowiązkowe dla wszystkich, a nasza propozycja wynika m.in. z pytań o możliwość zorganizowania takiego szkolenia weryfikującego umiejętności brakarzy tarcicy konstrukcyjnej zgodnego z ZKP, a często wymaganego przez jednostkę certyfikującą.

Koszt dwudniowego szkolenia (3 - 4.10.2020r.): 750 zł netto + 23% VAT/os., tj. 922,50 zł brutto/os. W cenę szkolenia wliczone jest pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu (możliwość zakwaterowania 2.10.2020r. wieczorem). Należy przedstawić certyfikat wcześniejszego ukończenia pełnowymiarowego kursu brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
tel. 61 624 34 67, e - mail : biuro@forestcc.pl
Dodatkowych informacji udziela:

- Katarzyna Andrzejewska-Jabłońska tel. 601 876 319, e-mail: k.jablonska@drewno.pl - sprawy organizacyjne kursów

Białoruś: Producenci pelletu chcą zrezygnować z pośredników

Dodany: 10-09-2020

Minister Leśnictwa Republiki Białorusi Witalij Drożża chce, by białoruskie produkty drzewne, w tym pellet, docierały do konsumenta końcowego w Polsce, Danii i Włoszech pod własną marką, bez pośredników. – Powód jest prosty: pellet jest sprzedawany pod czyimś opakowaniem. Musimy radykalnie zmienić tę sytuację – podkreślił minister leśnictwa.
więcej...

Minister Leśnictwa Republiki Białorusi Witalij Drożża chce, by białoruskie produkty drzewne, w tym pellet, docierały do konsumenta końcowego w Polsce, Danii i Włoszech pod własną marką, bez pośredników. – Powód jest prosty: pellet jest sprzedawany pod czyimś opakowaniem. Musimy radykalnie zmienić tę sytuację – podkreślił minister leśnictwa.

Przedsiębiorstwa leśne, w ramach których powstały nowe zakłady produkcji pelletu, w sierpniu wyeksportowały co najmniej 10 tys. ton pelletów. Trafiają one do krajów europejskich: Danii, Polski, Włoch. Inne kraje również znajdują się na liście europejskich konsumentów.

– Dzisiaj Bellesexport UE stoi przed zadaniem dotarcia do konsumenta końcowego. Musimy pozbyć się schematów pośredniczących i sami zarabiać. Powód jest prosty: jest sprzedawany pod czyimś opakowaniem. Musimy radykalnie zmienić tę sytuację – podkreślił minister leśnictwa Witalij Drożża podczas spotkania z centralą przemysłu.

Przypomnijmy, że w tym roku Ministerstwo Leśnictwa RB zrealizowało projekt stworzenia 6 instalacji do produkcji pelletu o łącznej rocznej zdolności 156 tys. ton pelletu opałowego. Nowoczesne fabryki high-tech pojawiły się w eksperymentalnych przedsiębiorstwach leśnych Kliczewskiego, Prużańskiego, Nowogródka, Borysowa, Żytkowiczego i Mozyra. W sumie wydano około 81 milionów rubli. Nowe przedsiębiorstwa stworzyły 75 miejsc pracy. Dodatkowo powstała produkcja w eksperymentalnym przedsiębiorstwie leśnym Kopyl.

W najbliższej przyszłości przedsiębiorstwa z branży planują budowę co najmniej 6 nowych wytwórni pelletu. Produkty są zorientowane na eksport i są obecnie poszukiwane zarówno na rynkach europejskich, jak i azjatyckich. Jednocześnie szczególna uwaga zostanie zwrócona na jakość produkowanego pelletu. Opracowywany jest projekt specjalnego laboratorium, które będzie to monitorować.

Od początku roku przedsiębiorstwa leśne sprzedały konsumentom już ok. 26 tys. ton pelletu.

Źródło: Serwis prasowy Ministerstwa Leśnictwa RB, Magazyn Biomasa

Fot. pixabay.com

DREMA 2020 – Złoty Medal Grupy MTP

Dodany: 08-09-2020

DREMA 2020 – Złoty Medal Grupy MTP Znamy już zwycięzców Konkursu o Złoty Medal Grupy MTP na Targach DREMA 2020. Sąd konkursowy uhonorował siedem produktów wyróżniających się innowacyjnością.
więcej...

DREMA 2020 – Złoty Medal Grupy MTP

Znamy już zwycięzców Konkursu o Złoty Medal Grupy MTP na Targach DREMA 2020. Sąd konkursowy uhonorował siedem produktów wyróżniających się innowacyjnością.

Wyróżnienie otrzymują produkty, które spełniają regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści z zakresu technologii obróbki drewna i produkcji mebli. Członkowie Sądu Konkursowego poszukują produktów nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie, odznaczających się szczególnymi walorami, obejmującymi:

 • nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,
 • stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,
 • ekonomiczność produktu i jego walory eksploatacyjne ( w tym: cena, koszty eksploatacji i serwisu koszty likwidacji),
 • oddziaływanie produktu na środowisko (w tym: metody regeneracyjne, recycling, biodegradowalność) i oszczędność zużycia materiałów i energii,
 • funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),
 • estetykę produktu,
 • stopień przystosowania do transferu rozwiązań dla zastosowań praktycznych – tylko w przypadku produktów stanowiących wynik projektów badawczych, konstrukcyjnych, technologicznych eksploatacyjnych i usługowych – przystosowanych do transferu j.w.
Laureaci Złotego Medalu na targach DREMA 2020

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.

 • ABRYS SysTEM - Oprogramowanie Online do Projektowania i Konfiguracji Mebli, Sprzedaży i Produkcji Sterowanej Zamówieniamizdjecie ABRYS

ABRYS Maciej Rezner - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 33

Niezwykłe czasy wymagają innowacyjnych i kompletnych rozwiązań. Do takich z pewnością należy ABRYS SysTEM, który jest rozwiązaniem w 100% online, obejmującym cały proces od konfiguracji mebli do ich produkcji. ABRYS SysTEM jest jedynym na świecie rozwiązaniem w 100 proc. online, obejmującym cały proces od konfiguracji mebli do ich produkcji. ABRYS SysTEM korzysta z kilkunastu serwerów rozsianych po całej Europie (Niemcy, Włochy, Czechy, Polska…) renomowanych, międzynarodowych data-centers, by zapewnić swoim klientom bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Wszystkie dane na potrzeby produkcji są po przetworzeniu zlecenia automatycznie wysyłane do komputera użytkownika na potrzeby produkcji i archiwizacji. Dane osobowe lub wrażliwe nie są wysyłane do ABRYS SysTEM-u. Jeśli użytkownicy chcą przechowywać inne dane wrażliwe w SysTEM-ie, to są one automatycznie szyfrowane w programie. Wszystkie projekty są automatycznie replikowane (kopiowane) na kilku serwerach w kilku krajach równocześnie, dzięki temu mamy pełną gwarancję ich bezpieczeństwa.

 • Odpylacz strumieniowy VACOMAX
 • Nawara Serwis

NAWARA SERWIS s.c. Marzena i Rafał Nawara - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 4

Odpylacz strumieniowy VACOMAX dedykowany do zadań związanych z odciąganiem odpadu drzewnego w bezpośrednio wymaganym punkcie, gwarantowane jego jakością i bezpieczeństwem, które się opłaca. Wysoka sprawność jak również wysokie parametry filtracji powietrza sprawiają, że odpylacz jest produktem ekoinnowacyjnym.

 • Ploter frezujący 1325 ATC

Polska Grupa CNC Damian Laskowskik

POLSKA GRUPA CNC Damian Laskowski - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 32

Urządzenie do obróbki materiałów inżynierskich zapewniające ergonomię, oszczędność miejsca i łatwość transportu przy zachowaniu wszystkich właściwości technicznych. Umieszczenie pulpitu i szafy sterowniczej w jednej bryle to innowacyjne rozwiązanie, które prezentujemy w naszym ploterze z serii ATC. Seria ta, to dodatkowo wzmocniona konstrukcja oraz serwonapędy AC na każdej osi. Zastosowanie lekkich i wytrzymałych stopów metali zapewnia większą dynamikę maszyny. Rozwiązania te tworzą bardzo konkurencyjny produkt w przystępnej cenie.

 • Ploter LED-UV EFI PRO 16H

Atrium

ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 50

Hybrydowy ploter EFI Pro 16h został zaprojektowany tak aby zagwarantować konkurencyjny koszt inwestycji i niskie koszty eksploatacji, nie tracąc przy tym na bezkonkurencyjnej jakości druku i szerokim możliwościom zadruku na różnego rodzaju materiałach takich jak płyty meblowe, mdf, sklejka, szkło, plexi, ceramika, beton i wiele innych. Maszyna znajduje swoje zastosowanie w przemyśle meblowym oraz wystroju wnętrz ze względu na duże zapotrzebowanie personalizacji przestrzeni. Dzięki hybrydowej budowie mamy możliwość druku na materiałach elastycznych i sztywnych w szerokości do 165 cm i grubości materiału do 5cm, użyty w ploterze atrament jest w pełni ekologiczny i posiada certyfikat GreenGuard Gold.

 • Zrobotyzowana linia do produkcji mebli na wymiar dla małych i średnich firm

INFOTEC

INFOTEC CNC Sp. z o.o. - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 33

InfoTEC FACTORY – zrobotyzowana linia do produkcji mebli na wymiar z czynnością skończoną do etapu montażu. Cyfrowe środowisko InfoTEC FACTORY dedykowane jest do małych i średnich producentów mebli na wymiar, którzy dążą do w pełni automatycznej, a zarazem elastycznej produkcji. InfoTEC FACTORY można implementować w istniejący proces produkcji etapami, co umożliwia rozłożyć inwestycję w czasie oraz stopniowo przekraczać barierę przyzwyczajeń do tradycyjnych metod produkcji.

 • ISKRA - Technologia produkcji mebli

ISKRA

K&K Katarzyna Brzezińska - zgłaszający i producent

pawilon 5, stoisko 42

W Technologii Iskra szybko stworzysz kompletny mebel skrzyniowy bez użycia metrówki i ołówka. Zamontujesz każdy rodzaj łączników meblowych, które wymagają nawiercania okrągłych otworów, uzyskując bardzo dużą precyzję spasowanych ze sobą elementów. Atrakcyjna cenowo technologia dostępna dla każdego, umożliwia produkcję mebli sprzedawanych w paczkach. Szeroki wachlarz akcesoriów oraz specjalnie dedykowany stół tworzą w pełni gotowe stanowisko pracy.

 • Jednowarstwowy cutter do tkanin Gerber Technology Z1

INTEX

INTEX Sp. z o.o. – zgłaszający

Gerber Technology - producent

pawilon 5, stoisko 26

Cutter GERBER Z1 to sterowany cyfrowo, zautomatyzowany system tnący do tkanin najnowszej generacji. Urządzenie stanowi optymalne rozwiązanie do cięcia jednowarstwowego szerokiej gamy trudnych tapicerskich materiałów obiciowych oraz kompozytowych i technicznych. W celu osiągnięcia jak najlepszej wydajności oraz efektywności, Cutter GERBER Z1 został wyposażony w szereg unikalnych funkcji usprawniających proces rozkroju oraz dających dodatkowe możliwości pracy w trybie ciągłym, podglądu układu kroju oraz opcjonalne systemy optyczne wykorzystywane podczas rozkroju materiałów wzorzystych oraz zadrukowanych.

Zapraszamy na stoisko PIGPD - targi DREMA 2020

Dodany: 04-09-2020

Zapraszamy na stoisko PIGPD - targi DREMA 15 -18 września 2020 w Poznaniu
więcej...

Zapraszamy na stoisko PIGPD - targi DREMA 2020

Stoisko nr 81 pawilon 5

Kopia Zapraszamy na targi DREMA stoisko 81 paw 5